วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

อบรมเห็ดถั่งเช่า เห็ดถั่งเฉ้า

ฟาร์มเห็ด อ.วิสูทธิ์ พึ่งประดิษฐ์ จะจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง" (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2)
วันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2555
ณ ฟาร์มเห็ด อ.วิสูทธิ์ พึ่งประดิษฐ์
ลำลูกกา คลอง 9 ประทุมธานี
****************************************************************
เทคนิควิธีการจัดการฝึกอบรม ใช้วิธีการจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เน้นวิชาการความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมการเพาะเห็ดจากประเทศจีน และประสบความสำเร็จจากการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากประเทศจีน โดยใช้กรรมวิธีแบบง่าย กิจกรรมการฝึกปฏิบัติประกอบด้วย การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งสามารถนำ ไปเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจอื่น ๆได้ เห็ดถั่งเช่าสีทอง เป็นเห็ดที่อนาคตไกล ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทอง ไว้รับประทานเพื่อสุขภาพตัวเองและคนรอบข้าง สำหรับการเพาะเห็ดแบบธุรกิจนั้น จะต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการเพาะเห็ดถังเช่าเสียก่อนถึงจะพัฒนาทำแบบธุรกิจ เนื่องจากลงทุนค่อนข้างสูงพอสมควร และราคาก็ไม่ได้แพงถึงกิโลละแสนห้า ในประเทศจีนจำหน่ายอยู่ในราคากิโลกรรมละประมาณสองหมื่นบาทเท่านั้น
ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครเข้ารับการฝึ กอบรมได้ที่
ฟาร์มเห็ด อ.วิสุทธิ์ พึ่งประดิษฐ์ โทร. 08 6568-1669
จำนวนที่รับสมัคร 60 ท่าน (รุ่นละ 30 ท่าน)
ค่า ใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม
ค่าลงทะเบียน (ค่าวัสดุประกอบการฝึกปฏิบัติ/เอกสาร/อาหาร) คนละ 4,000 บาท
วิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินผ่านทางธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา ศรีย่าน เลขที่บัญชี 041-2-35622-2
ถึง พันโท สรวิศ คงเขียว
41/507 กรมยุทธศึกษาทหารบก
ถนน เทิดดำริ แขวงถนนครไชยศรี
เขต ดุสิต กทม. 10300 ( วงเล็บมุมซองว่า “สมัครอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง” )
ส่งสำ เนาการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่อยู่ด้านบน หรือส่งทางอีเมล์ soravitk@hotmail.com (ส่งภายในวันที่ 25 เมษายน 2555)

กำหนดการอบรมการเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง (รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2)
วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2555
ณ ฟาร์มเห็ด อ.วิสูทธิ์ พึ่งประดิษฐ์
ลำลูกกา คลอง 9 ประทุมธานี

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม
09.00 - 09.30 น. บรรยายเรื่อง “เห็ดถั่งเช่าสีทองคืออะไร”
09.30 - 10.00 น. บรรยายเรื่อง “สถานการณ์เห็ดถั่งเช่าสีทองในปัจจุบัน”
10.00 - 12.00 น. บรรยายเรื่อง “วิธีการและขั้นตอนการเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง”
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. อภิปรายพร้อมปฏิบัติการ การผลิตเห็ด (อาหารเลี้ยงเชื้อ)
14.30 - 17.30 น. (ต่อ) อภิปรายพร้อมปฏิบัติการ การผลิตเห็ด (เชื้อเห็ด)
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suanpupunpom.com/


  ภาพการอบรม


มีข่าวดีมาบอกครับ ผู้ที่เข้ารับการอบรมเพาะเห็ดถังเช่าสีทองรุ่นที่ 1 สามารถกลับมาฝึกฝนความชำนาญได้ที่ฟาร์ม อ.วิสุทธิ์ ได้ตลอดฟรีนะครับ และสำหรับท่านที่ต้องการจะอบรมการเพาะเห็ดทุกชนิด ทางฟาร์มจะเปิดอบรมทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม ท่านสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตลอด ตังแต่วันจันทร์ - วันเสาร์ ครับ กำลังจะทำตารางอบรม เหมือนกับการอบรมแบบที่เหมียนหยางครับ อยากเรียนอะไรก็ลงทะเบียนเลือกวันอบรมแล้วก็มาอบรมได้เลย ไม่ต้องรอจนเต็มห้อง 1 คนก็สอนครับ เป็นการปฏิวัติวงการเห็ดอีกอย่างหนึ่งครับ สนใจติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับท่านที่พลาดโอกาสอบรมการเพาะเห็ดถังเช่าในรุ่นที่ 1 สามารถลงทะเบียนอบรมได้เลยนะครับ จะคนเดียวก็สอนครับ ราคาเท่าเดิมครับ สนใจติดต่อจองและลงทะเบียนเรียนได้ที่ พ.ท.สรวิศ คงเขียว 0865681669 ครับ

15 ความคิดเห็น:

 1. ประวัติ อ.วิสุทธิ์ พึ่งประดิษฐ์ ผู้อบรมเห็ดถังเช่าสีทอง รุ่นที่ ๑ และ ๒
  จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 30 สาขาพืชสวน
  1. ก่อตั้งชมรมเห็ด ม.เกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมเห็ดในปี พ.ศ. 2513 - 2516 โดยมีอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. อบรมการเพาะเห็ดให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ในปี 2513-2516
  3. หัวหน้าฝ่ายไร่(พืชผัก)ไร่ BN แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2517 - 2521
  4. ฝ่ายจัดซื้ออาหารพืชผักให้กับค่ายอพยพชาวเขมร ( พ.ศ. 2522 - 2524 )
  5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (งานจัดสวน)
  6. กรรมการผู้จัดการ บจก.ไนซ์แอนด์กรีนฯ (งาน Landscape

  ตอบลบ
 2. รายละเอียดการเปิดอบรมเห็ดถังเช่าสีทอง


  1. การเตรียมหัวเชื่อ PDA
  2. การเตรียมหัวเชื่อข้าวฟ้าง
  3. อาหารสำหรับเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง
  4. การเตรียมขวดแก้ว+ฝาปิด
  5. CD เรื่องการเพราะเห็ดถังเช่าสีทอง
  บรรยายพิเศษ เรียนเชิญคุณหมอ เฟื่องตะวัน วิภาษภิญโญ บรรยายคุณค่าของเห็ดทางยา และวิธีการใช้ เพื่อความรู้และความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมจะได้ใช้จำนวนและปริมาณเห็ดเป็นยาได้ถูกต้อง

  ตอบลบ
 3. Cordyceps militaris เป็นปรสิตในแมลงดักแด้ (noctuidae) สัตว์ตระกูลผีเสื้อ ลักษณะเฉพาะ... Zn superoxide dismutase, Cu , SOD gene(SOD1)Cordyceps militaris** ชื่อสามัญ Cordyceps Troopin เชื้อรานี้จะเจริญเติบโตในดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ พันธุ์นี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 45-50 วัน (ไม่ชอบความเป็นกรด)

  เป็นเชื้อที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการทั่วโลก

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. กำลังทำเชื้อ เห็ดถั่งเช่าสีทอง ในวุ้นขวดแม่โขงแบนเพื่อจำหน่าย พร้อมกับเอกสาร วิธีการเลี้ยง ให้คำปรึกษาตลอดจนเลี้ยงได้ โดยอารจารย์วิสุทธุ์ ราคารวมขวดละ 500 บาท มี 2 สายพันธุ์คือถั่งเช่าสีทองและถั่งเช่าหิมะ รับของภายใน 1 เดือน สนใจติดต่อสั่งจองด่วนที่ คุณชัย email:pothongbio2011@gmail.com โทร 08-09928161

  ตอบลบ
 6. ถั่งเช่าเพิ่มพลังทางเพศได้อย่างไร
  SOD (superoxide dismurse) ประกอบอยู่ในสารประกอบ Cordyceps (ที่อยู่ใน "โพลีแซ็กคาไรด์"(polysaccharide) หรือเส้นใยของเห็ดสาร Cordycepic acid เรียกชื่ออื่นว่า ---D-mannitol เป็นตัวที่บำรุงไต ขับปัสสาวะ สาร Cordycepin (deoxyadenosine - 3') เรียกชื่ออื่นว่า adenosine มีลักษณะคล้ายเอ็นไซม์ที่ทำงานร่วมกับปฏิกริยาชีวเคมีในร่างกาย สาร Sterols...รวมทั้ง ergosterol, Delta - 3 ergosterol, Peroxide ergosterol, sitosterol, daucosterol - 3, และ campasterol เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนสาร SOD (superoxide dismurse) เป็น อีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องระบบการไหลเวียนเลือด,เพิ่มไนตริกออกไซ ด์ ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย, ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีโปรตีน 25-23 % แร่ธาตุอื่นๆ Cu Zn superoxide dismutase ซึ่ง มีใน cordyceps militaris ลักษณะเด่นคือมีสาร Carotene ค่อนข้างสูงมาก แต่จะไม่พบในพันธุ์ cordyceps sinensis ซึ่งเกิดตามธรรมชาติ บทบาทของสารชีวเคมีใน ถั่งเช่า(Cordycep) ---ช่วยเพื่มไนตริกออกไซด์ ^^นตริกออกไซด์และเพศ^^
  สำหรับชายและหญิง, กระบวนการทางเพศจะเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสและทางใจ แรงกระตุ้น จากสมองและเส้นประสาททำให้เกิดการเปิดตัวของไนตริกออกไซด์ สำหรับผู้หญิงเป็นกล้ามเนื้อบริเวณอวัยวะเพศจะบวมบริเวณแคมช่องคลอดจากการที่เลือดมาหล่อเลี้ยง ในผู้ชาย ความรู้สึกเร้าอารมณ์ทางกายภาพ สมองจะออกคำสั่ง" chemical messengers " ในการผลิต และปล่อยไนตริกออกไซด์ไปที่ปลายประสาทในอวัยวะเพศชาย ที่อวัยวะเพศชายเป็น เนื้อเยื่อ relaxant และรู้ว่าเลือดช่วยให้เปิดหรือขยายเลือดไหลเพิ่มขึ้นและอาการบวมของ. Activator Rx มีแหล่งที่มาหลักของการ dervied ไนตริกออกไซด์ - arginine เพื่อสนับสนุนการขยายเส้นเลือดใหญ่ เมื่อ เลือดเริ่มไหลลงสู่อวัยวะเพศที่มีแหล่งที่มาของไนตริกออกไซด์ในเลือด อวัยวะเพศก็จะสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ไนตริกออกไซด์เพิ่มเติม ในเลือดมากขึ้นและการสร้างความยั่งยืน (หลอดเลือดปล่อยไนตริกออกไซด์มากขึ้นเพื่อรักษาความแข็งและการลุก) การ ศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ธาตุคล้ายด่างที่ใช้งานอยู่ใน Activator Rx ทำหน้าที่ควบคุม ระบบ alpha - 2 adrenergic และการผลิตไนตริกออกไซด์ เพิ่มขึ้น 500% ในปริมาณของเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายในระหว่างการกระตุ้นทางเพศ! การรับประทาน Cordycep หรือถั่งเช่าเป็นประจำ จะช่วยเพิ่มพลังเพศ และจำนวนเชื้ออสุจิที่แข็งแรงมีมากขึ้น เหมาะสำหรับผู้ชายที่มีลูกได้ยาก และเกิดอาการหลั่งเร็ว นอกจากนี้ จากผลการทดลองพบว่า การบริโภคเห็ดถั่งเช่าเป็นประจำ จะทำให้ผู้ชายมีความต้องการทางเพศสูงขึ้นถึง 66% ผู้หญิงสูงขึ้นถึง 86% เพิ่มสาร SOD, erotic peooksideu LDL (Ergosterol), high (Peroxide)
  การผลิตไนตริกออกไซด์จะลดลงตามอายุ แต่มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มการผลิตของไนตริกออกไซด์และได้รับเลือดที่ไหลเพียงพอสำหรับการกระตุ้นทางเพศสูงสุดตลอดเวลา
  1.ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อธรรมชาติผลิตไนตริกออกไซด์
  2.การรับประทานอาหาร เช่นผักดิบ,ผลไม้อินทรีย์ และถั่วเปลือกแข็ง
  สังกะสี (Cu Zn superoxide dismutase ซึ่งมีใน cordyceps militaris) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตฮอร์โมนเพศชาย สังกะสีที่ช่วยควบคุมของเหลว prostatic และการผลิตน้ำอสุจิ ขาดธาตุสังกะสีอาจทำให้เกิดความล้มเหลวของอวัยวะในการสร้างฮอร์โมน ซึ่งเป็นผลให้เกิดภาวะต่อมลูกหมาก ,มีบุตรยาก,อวัยวะเพศอ่อนแอ การขาดซีลีเนียมอาจทำให้เกิดอัณฑะฝ่อ (พบในแร่ธาตุของcordyceps) arginine ช่วยเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ (พบในอะมืโนโปรตีนของcordyceps) อาหารอื่นๆ เช่น น้ำมะนาว กระเจี๊ยบ จะช่วยทำความสะอาดระบบเลือดของร่างกาย ภาวะหลอดเลือด (คราบจุลินทรีย์จะสร้างขึ้นในหลอดเลือดแดง) ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตไนตริกออกไซด์และยังมีส่วนช่วยในการสกัดกั้นการ ไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังอวัยวะเพศไข่มีปริมาณมากวิตามินบี 5 และบี 6 ที่ช่วยในการสมดุลระดับฮอร์โมนในร่างกายและความเครียด กล้วยมีเอนไซม์ bromelain และโพแทสเซียมที่ช่วยเพิ่มความใคร่ในชาย คื่นฉ่ายเป็นยากระตุ้น มันมี androsterone ปริมาณมาก , ฮอร์โมนที่ออกมาไม่มีกลิ่นเหงื่อชาย

  ตอบลบ
 7. การเผยแพร่เชื้อเห็ดและวิธีเพาะถั่งเช่า และเห็ดกระดุมบราซิล ให้สามารถพึ่งตัวเองได้ทางอาหารเสริมหรือสมุนไพรที่มีประโยชน์ ซึ่งมีงานวิจัยมากมายจากประเทศที่พัฒนาแล้วถึงคุณประโยชน์ของเห็ด2ชนิดนี้ ทำให้สามารถลดการใช้ยา อาหารเสริม ค่ารักษาพยาบาลได้จริงๆ เป็นการพึ่งตัวเองได้ เห็ดทั้งสองเป็นเห็ดที่เพาะไม่ยากกว่าเห็ดที่เพาะกันอยู่ทั่วๆไป และเป็นเห็ดที่มีประโยชน์มากจริงๆแต่ไม่ได้มีราคาสูงมากมายตามกระแส เมื่อมีตวามรู้ความชำนาญแล้วสามารถทำเป็นอาชีพได้ จะได้แพร่หลายบุคคลทั่วๆไป คนป่วยที่มีเงินไม่มากสามารถหาซื้อได้ง่ายไม่แพงอันเป็นประโยชน์นับว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

  ตอบลบ
 8. การเพาะเห็ดถั่งเช่าด้วยตัวเองเ็ป็นหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือตัวเองในการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง

  ตอบลบ
 9. ประวัติ อ.วิสุทธิ์ พึ่งประดิษฐ์ ผู้อบรมเห็ดถังเช่าสีทอง รุ่นที่ ๑ และ ๒
  จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 30 สาขาพืชสวน
  1. ก่อตั้งชมรมเห็ด ม.เกษตรศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองประธานชมรมเห็ดในปี พ.ศ. 2513 - 2516 โดยมีอาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
  2. อบรมการเพาะเห็ดให้กับประชาชนทั่วไปในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ในปี 2513-2516
  3. หัวหน้าฝ่ายไร่(พืชผัก)ไร่ BN แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2517 - 2521
  4. ฝ่ายจัดซื้ออาหารพืชผักให้กับค่ายอพยพชาวเขมร ( พ.ศ. 2522 - 2524 )
  5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว (งานจัดสวน)
  6. กรรมการผู้จัดการ บจก.ไนซ์แอนด์กรีนฯ (งาน Landscape)

  ตอบลบ
 10. การเพาะเห็ดให้ได้ผลดีนั้น
  1.อาหารสมบูรณ์เหมาะสม 2 ความชื้น 3อุณหภูมิ 4ออกซิเจน

  ตอบลบ
 11. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมได้พบว่า Cordyceps เรียกว่าเห็ด มีในผลการรักษาโรคมะเร็ง ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน, เชื้อรา Cordyceps ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์, และการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งในร่างกาย  Cordyceps สูตรเดิมเป็นยามะเร็งที่เรียกว่า cordycepin

  ย้อนกลับไปในปี 1950 แม้ว่าการย่อยสลายอย่างรวดเร็วภายในร่างกายเมื่อมีการการวิเคราะห์, แตเห็ดยังคงเป็นยารักโรคมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างโปรตีนที่มีอุปสรรคต่อการผลิตของโมเลกุล mRNA (ซึ่งเป็นอาหารการสร้างเซลล์มะเร็ง)  .

  ตอบลบ
 12. เมืองเรามีการอบรมการเพาะเห็ดมากมายหลายๆที่แต่ละปีมีคนเข้าอบรมมากมาย แล้วก็ซื้อก้อนไปเปิดดอกจากคนทำก้อนที่มีชื่อเสียง โดยถูกทำให้เชื่อว่าการทำก้อนเองยาก ต้องลงทุนสูงซึ่งไม่เป็นความจริง ไม่เกิน5000บาทก็ทำก้อนเองได้แล้ว เมื่อซื้อก้อนไปแล้วได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าก็หายออกจากวงการเห็ดไป รายใหม่ก็เข้ามาตามวัฏจักรเดิมๆอีก
  การที่เห็ดจะออกดีต้องประกอบด้วย 1.อาหารเหมาะสมค่าphในก้อนได้2.ออกซิเจนพอเพียง 3.อุณหภูมิได้ 4.ความชื้นสัมพัทธ์ได้ ต้องมีการจัดการให้ตรงตามที่เห็ดเขาต้องการ

  ตอบลบ
 13. ผลที่ได้จากการทดลอง ค่อนข้างชัดเจนว่าสามารถใช้วัสดุทางการเกษตรท้องถิ่นได้เกือบทุกชนิด ไม่ใช่เป็นความเชื่อทำให้ต้องเสียค่าขนส่งแพงมากๆภาคใต้ควรใ้ช้ทะลายปาล์ม ภาคกลางควรใช้ฟาง ภาคตะวันออก กากมัน ขณะนี้น้ำมันราคาสูงขึ้นมาก ควรนำวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นมาทำการเพาะเห็ดฟางเป็นการลดต้นทุนทางตรง เห็ดฟางที่เพาะด้วยฟางราคาจะสูงกว่าเพราะหอมอร่อย กลิ่นฟางด้วย

  ตอบลบ
 14. อบรมการเพาะเห็ดฟาง

  เนื่องจากทางโพธุ์ทองเป็นงานทดลอง วิจัยการเพาะเห็ดฟางวิธีใหม่ ไม่อบไอน้ำ ไม่ตัดใย ไ้ประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดฟางที่ให้ผลผลิตและคุณภาพสูง
  จึงได้เตรียมการเปิดอบรมการเพาะเ็ห็ดฟาง อย่างง่ายเพื่อเผยแพร่

  ตอบลบ
 15. ก็เป็นเรื่องตลกที่คำดูถูกมาจากคนที่คนสร้างภาพให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเก่งเรื่องเห็ดถั่งเช่าหรือเห็ดอื่นๆ สร้างความเชื่อผิดๆให้กับการเพาะเห็ด อาจารย์วิสุทธุ์ท่านมีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาระดับปริญยาตรี ทำเห็ดตั้งแต่เป็นนักศึกษาม.เกษตรร่วมกับอาจารยดีพร้อม สะสมสายพันธุ์เห์ดจำนวนมาก เป็นผู้วิจัยการเพาะเห็ดทุกชนิดวิธีใหม่ที่ง่ายมือใหม่ก็ได้ผล พัฒนาอาหารเพาะเห็ดถั่งเช่าและเห็ดทุกชนิด แล้วคนที่ดูถูกเป็นใคร มีพื้นความรู้อะไร ให้ความรู้ผิดๆเช่นน้ำอสุจิปลวกกับเห็ดโคนออกสื่อต่างๆคนก็ยังเชื่อโดยปราศจากการพิสูจน์ วงการเห็ดเมืองไทยจึงไปไม่ถึงไหนล้าหลังชาติต่างๆมาก เพราะเราเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อโดยปราศจากการตรวจสอบ

  ตอบลบ